องค์การบริหารส่วนตำบลปริก

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

by อบต.ปริก @June,22 2011 11.48 ( IP : 223...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนใดที่ไม่อาจไปใช้สิืทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส.๒๘ หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ด้วยตนเองหรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ โดยต้องแจ้งเหตุภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง (ตั้งแต่วัีนที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ - วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ) หรือ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง (ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ - วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔)

แสดงความคิดเห็น

« 8327
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

หน้าหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน